• New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
  • New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
  • New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
Previous ◁ | ▷ Next
 
 
 

กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนทำการยืนยันเข้ารับการอบรม

     โครงการ "นักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม" รุ่นที่ 27
       (New Investors Program for Society : NIP-S 27)

ระยะเวลาอบรม :  ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 – วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560
                        (หยุดวันที่ 25, 30 ธันวาคม 2559 –  3 มกราคม 2560)

สถานที่อบรม : หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

 

คำชี้แจงการยืนยันเข้ารับการอบรม

มื่อทำการยืนยันการเข้าอบรมผ่านระบบ Online แล้ว ให้ส่งเอกสารเพื่อรายงานตัวเข้ารับการอบรม

ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 โดยสแกนส่งมา  ที่ Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. รูปถ่ายสีขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

  3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

***หมายเหตุเอกสาร 2, 3, 4 กรุณาเซ็นต์สำเนาถูกต้อง***

 (หากติดปัญหาใดๆในการยืนยัน หรือจำเป็นต้องส่งเอกสารล่าช้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่     
คุณภัสสราภรณ์ ฐิรโฆไท (พี่มายมาย)        มือถือ :  081-446-5149
คุณกมลทิพย์ สุวรรณ (พี่เฟรช)                มือถือ :  061-546-4490
คุณศรสวรรค์ แตงหวาน (พี่บี)                 มือถือ : 083-079-6025          

โทรสำนักงาน : 02-632-0870 / 092-272-9662                 
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ID Line : sepsnips
     

 ยืนยันเข้ารับการอบรม

ผู้สนับสนุน

Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
  Set Logo