• New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
 • New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
 • New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
Previous ◁ | ▷ Next
 
 
 

หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม” สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 6 
(Super Entrepreneur Program for Society : SEP-S 6)

 
 1. หลักการและเหตุผล คลิกที่นี่
 2. ระเบียบการสมัคร  คลิกที่นี่
 3. กำหนดการหลักสูตร คลิกที่นี่
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม SEP-S 6
 5. เปิดรับสมัครได้ 2 ช่องทาง
  4.1 สมัครระบบ Online SEP-S รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่
  4.2 สมัครระบบ Offline SEP-S รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่ (ลงทะเบียนดาวน์โหลด เพื่อกรอกและยื่นใบสมัครการอบรม)
 6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  คุณมนตรี ฐิรโฆไท 
  โทร 081-630-3808
  E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  หรือ 
  คุณภัสสราภรณ์ ฐิรโฆไท 
  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอบรม
  Mobile. 081-446-5149
  E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ***หมายเหตุ กรณีมีปัญหาเรื่องการสมัคร สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ในเวลา 10.00 - 18.00 หรือ ทาง E-mail ตลอด 24 ชั่วโมง

  ข้อแนะนำเตรียมตัวสำหรับการสมัครออนไลน์
  1. เตรียมเลขที่บัตรประชาชน/ Passport NO.
  2. เตรียมไฟลรูปภาพนามสกุล  jpg, jpeg, png (ขนาดไม่เกิน 5 MB)
  3. เตรียมไฟล์ประวัติการทำงาน นามสกุล pdf, doc, docx (ขนาดไม่เกิน 10 MB)
  4. เตรียมข้อมูลสำหรับเขียนบรรยายในหน้าสมัครออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการคัดเลือกของคณะกรรมการ โดยให้อธิบายลักษณะความรับผิดชอบของงาน และรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ไม่ต่ำกว่า 30 ตัวอักษร

ผู้สนับสนุน

Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
  Set Logo