• New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
 • New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
 • New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
 • New Investors Program For Society & Super Enterpreneur Program For Society
Previous ◁ | ▷ Next
 
 
 

หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม” สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 6 
(Super Entrepreneur Program for Society : SEP-S 6)

 
 1. หลักการและเหตุผล คลิกที่นี่
 2. ระเบียบการสมัคร  คลิกที่นี่
 3. กำหนดการหลักสูตร คลิกที่นี่
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม SEP-S 6
 5. เปิดรับสมัครได้ 2 ช่องทาง
  4.1 สมัครระบบ Online SEP-S รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่
  4.2 สมัครระบบ Offline SEP-S รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่ (ลงทะเบียนดาวน์โหลด เพื่อกรอกและยื่นใบสมัครการอบรม)
 6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  คุณมนตรี ฐิรโฆไท 
  โทร 081-630-3808
  E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  หรือ 
  คุณภัสสราภรณ์ ฐิรโฆไท 
  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอบรม
  Mobile. 081-446-5149
  E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ***หมายเหตุ กรณีมีปัญหาเรื่องการสมัคร สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ในเวลา 10.00 - 18.00 หรือ ทาง E-mail ตลอด 24 ชั่วโมง

  ข้อแนะนำเตรียมตัวสำหรับการสมัครออนไลน์
  1. เตรียมเลขที่บัตรประชาชน/ Passport NO.
  2. เตรียมไฟลรูปภาพนามสกุล  jpg, jpeg, png (ขนาดไม่เกิน 5 MB)
  3. เตรียมไฟล์ประวัติการทำงาน นามสกุล pdf, doc, docx (ขนาดไม่เกิน 10 MB)
  4. เตรียมข้อมูลสำหรับเขียนบรรยายในหน้าสมัครออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการคัดเลือกของคณะกรรมการ โดยให้อธิบายลักษณะความรับผิดชอบของงาน และรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ไม่ต่ำกว่า 30 ตัวอักษร

ผู้สนับสนุน

Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo
Set Logo Set Logo